Publiek betrokken

 

logoPB

 

Loading

Strategische evenementen

Strategie voor een betrokken publiek

Publiek Betrokken ontwikkelt concepten en strategische evenementen gericht op maatschappelijke onderwerpen.

Dat doen we voor publieke organisaties, overheden en bedrijven die graag stakeholders of een groter publiek willen betrekken bij het realiseren van hun doelen.
 
Met een diepgaande ervaring in het publiek-bestuurlijk domein, een sterk maatschappelijk engagement en een grote honger naar inhoud, realiseert Publiek Betrokken vernieuwende ideeën en bijeenkomsten die publiek en stakeholders enthousiasmeren. Daarmee raakt uw publiek actief betrokken bij het realiseren van uw doelstellingen en missie.

Loading

PB-Img2

Loading

De kunst van het enthousiasmeren

De kunst van het enthousiasmeren

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties opereren binnen een complex krachtenveld van belangen en stakeholders.

Een voorwaarde voor het realiseren van hun doelstellingen is het ontwikkelen van commitment bij publiek, samenwerking met stakeholders of het ontwikkelen van actieve gemeenschappen met medewerkers, leden of klanten. In een wereld met legio keuzemogelijkheden is het de kunst om uw publiek te enthousiasmeren voor uw onderwerp.
 
Publiek Betrokken is gespecialiseerd in het betrekken van publiek bij onderwerpen met een maatschappelijke dimensie. Dat zijn vaak onderwerpen met een complexe aard en diepgang, die iets extra’s nodig hebben om de aandacht van het publiek te behouden: een creatieve presentatie, een innovatieve uitleg, een duidelijke vertaling naar de dag van vandaag.
 
Zo krijgen we publiek enthousiast en dus betrokken, bij onderwerpen variërend van pensioenen, Europese verkiezingen tot vrijwilligerswerk onder young professionals en meer.
 

Loading

Samen klaren we de klus

samen

Samen klaren we de klus

Bij een project bestaat het team van Publiek Betrokken vooral uit uzelf.

De ontwikkeling en uitvoering van een project gebeurt namelijk altijd samen met uw medewerkers, vrijwilligers, klanten of andere doelgroep. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van het evenement of concept, maar is ook een stimulerende en leerzame ervaring voor de projectdeelnemers. Daar heeft uw organisatie in de toekomst veel profijt van – en is voor u goedkoper.

Loading

PB-img3

Loading

Resultaten die we samen bereiken

Resultaten die we samen bereiken

We creëren commitment aan uw doelen en missie,
Bereiken een nieuwe doelgroep,
Versterken de relatie met uw stakeholders,
Bereiken nieuwe inzichten en inspiratie,
We verbinden medewerkers,
Kennis wordt gedeeld en overgedragen en
Besluitvorming wordt versneld

Loading

De Heilige Drie

drie

De Heilige Drie

 Betrokken publiek

Bij de realisatie van het project is het publiek altijd zelf betrokken. Stakeholders, medewerkers of klanten denken mee met het programma of organiseren het zelf. Dit leidt altijd tot hogere kwaliteit van het eindresultaat en is gelijk de eerste stap naar hetgeen u voor ogen heeft: betrokkenheid en draagvlak creëren bij het realiseren van uw doel.

2 Inhoud voorop

Publiek Betrokken voert projecten uit die voortkomen uit een intrinsieke inhoudelijke motivatie van de opdrachtgever op onderwerpen die de samenleving beïnvloeden. De inhoud staat voorop bij het ontwikkelen van concepten en evenementen en dat levert uiteindelijk ook het meest authentieke resultaat van het hoogste niveau. We zijn geen marketingbureau voor het stimuleren van verkoop noch een productiebureau voor feesten en partijen.

3 Activerende aanpak en vormgeving

Een onverwachte ‘architectuur’ van uw evenement evenals een inspirerende vormgeving verrast uw publiek, stimuleert kennisdeling en creëert betrokkenheid. Dat geldt ook voor het projectmanagement in aanleiding naar een evenement of ander eindresultaat: activerende werksessies en dynamisch projectmanagement enthousiasmeert uw team.

up

Loading